maratonypolskiewikoss fotodyplom logozmianyzmianyASTRUM nowe logo

Katorżnik2022


Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z twoim podpisem pod poniższą treścią:
Informuję, że znam Regulamin Biegu Katorżnika i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji biegu. Przyjmuję do wiadomości, że udział w Biegu Katorżnika wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Mit, meiner Unterschrift erkenne ich die Teilnahmebedingungen des Laufes an und verpflichte mich die zu beachten. 
I state that I know the Regulations of the competition and I agree to comply with them. I declare that I am capable of taking part in the competition and that I am starting in the competition at my own responsibility.


WYBIERZ GODZINĘ STARTU/CHOOSE THE START HOUR:

     


   Fotolia 10 00 XS

ZGŁOSZENIA NA GODZINĘ 10:00
zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
Drużyny/Teams  19  19
50


 
    Fotolia 47256976 XS
  
ZGŁOSZENIA NA GODZINĘ 11:00
zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
Mężczyźni/Men  194  194
190


  Fotolia 11.30 XS

ZGŁOSZENIA NA GODZINĘ 11:30
zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
VIP, dziennikarze
VIP, journalists
 28  28
100


  Fotolia 47122319 XS

ZGŁOSZENIA NA GODZINĘ 12:00
zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
Kobiety/Women  155  153
190


  Fotolia 47122341 XS

ZGŁOSZENIA NA GODZINĘ 13:00
zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
Mężczyźni/Men  189  189
190


  Fotolia 13.50

ZGŁOSZENIA NA GODZINĘ 13:50
zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
Mężczyźni/Men  51  51
190


  Fotolia 14.3

ZGŁOSZENIA NA GODZINĘ 14:30
zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
Mężczyźni/Men  37  37
190


Biegi towarzyszące:

Fotolia 10 05

Bobas Katorżnik rocznik 2015 - 2020
zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
   43  42
30


Fotolia 10.15 XSFotolia 10 25

Mikro Katorżnik rocznik 2012 - 2014
zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
   53  53
50


Fotolia 10 35Fotolia 10 45

Mini Katorżnik rocznik 2008 - 2011
zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
   69  69
70


10.55

Mały Katorżnik rocznik 2004 - 2008 zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
   43  43
70


10.50

Bieg Babci i Dziadka 1955 i starsi
zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
   10  10
20Facebook