maratonypolskiewikoss fotodyplom logozmianyzmianyASTRUM nowe logo

baner2022

TERMIN: 22.05.2022 r.
Zapraszamy na 14 Bieg Św. Urbana i 8 Marsz Nordic Walking.

Bieg prowadzony ulicami strzebinia:
(Szkolną, Piaskowa, Dworcowa, Lompy, 1 Maja, Kosmonautów), do miejscowości Łazy (ul. Jana Chrzciciela i Drzymały), gdzie będzie nawrót do Strzebinia. Meta znajduje się przy Domu Kultury ul.Kolejowa
Trasa posiada Atest PZLA.


UCZESTNICTWO


1. W biegu prawo startu mają ​osoby które ukończyły 16 lat​ (w przypadku uczestników niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego) bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu wytrzymałościowego.
2. Uczestnicy muszą obowiązkowo okazać dokument tożsamości( niepełnoletni- legitymację szkolną) oraz złożyć oświadczenie, że biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność. Uczestnicy biegu podpiszą również stosowne oświadczenie, iż nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
3. Uczestnicy są zobowiązani do podporządkowania się poleceniom służb porządkowych, sędziów i organizatorów.
4. W trakcie trwania biegu uczestnicy nie mogą zmieniać kierunku przemieszczania się na niezgodny z wyznaczonym na planie trasy. Uczestnicy są zobowiązani do pokonania trasy biegu zgodnie z planem wyznaczonym przez organizatorów.
5. W przypadku rezygnacji z dalszego uczestnictwa w biegu uczestnik powinien poinformować służby porządkowe i opuścić trasę biegu w sposób nie zagrażający pozostałym uczestnikom i zgodny z przepisami ruchu drogowego.
6. Równocześnie z biegiem głównym odbędzie się bieg na 5 km „o mistrzostwo szkoły podstawowej w biegu tym biorą udział tylko i wyłącznie uczniowie szkoły podstawowej w strzebiniu.
7. Organizator zapewnia:
- na trasie będą się znajdowały trzy punkty z napojami .
- depozyt w biurze zawodów.
- szatnie i prysznice w budynku szkoły podstawowej obok Domu Kultury.
- ubezpieczenie nw dla uczestników zawodów
- ratowników medycznych na trasie i punkt medyczny na start/meta. Wszystkie objawy złego samopoczucia w trakcie trwania imprezy należy zgłosić organizatorom lub służbom medycznym.
- odpowiednie wytyczenie i zabezpieczenia trasy – zawody poprowadzi „zając”- trasa oznaczona będzie pionowymi i poziomymi znakami-strzałki w kolorze białym, Dodatkowo w miejscach newralgicznych na trasie będą osoby z obsługi.
- elektroniczny pomiar czasu
- medale/ dla wszystkich uczestników którzy dokonają opłaty startowej do 30.04 2022
- posiłek dla wszystkich uczestników

ZGŁOSZENIA I ZAPISY

1. Zawodnicy zgłaszają się do biegu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego który znajduje się na stronie www.ZmierzymyCzas.pl

ZAPISY NA 14 BIEG ŚW. URBANA

ZAPISY NA 8 MARSZ NORDIC WALKING

Osoby które zgłoszą się i dokonają wpłaty do 30.04.22 r - opłata startowa wynosi 40 zł.
Osoby które zgłoszą się i dokonają wpłaty po 15.05.22 r - opłata startowa wynosi 55 zł.
Osoby które zgłoszą się i dokonają wpłaty w dniu biegu - opłata startowa wynosi 70zł.
Opłata w dniu startowym nie gwarantuje otrzymania medalu.
Opłata startowa dla mieszkańców strzebinia wynosi 25zł (opłatę startową należy w pakiecie startowym zawodnik otrzymuje numer startowy ,bon na posiłek i napój
Opłata startowa przelać na konto bankowe​: bank spółdzielczy w koszęcinie 79 8288 0004 2000 0000 1964 0001 w tytule przelewu należy wpisać:
Bieg-Urban - imię nazwisko
2. Weryfikacja i wydawanie numerów startowych oraz zapisy w dniu imprezy od 9:​30 do 12​:00​ w Domu Kultury.

Facebook