maratonypolskiewikoss fotodyplom logozmianyzmianyASTRUM nowe logo

katorżnik2023

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z twoim podpisem pod poniższą treścią:
Informuję, że znam Regulamin Biegu Katorżnika i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji biegu. Przyjmuję do wiadomości, że udział w Biegu Katorżnika wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Mit, meiner Unterschrift erkenne ich die Teilnahmebedingungen des Laufes an und verpflichte mich die zu beachten. 
I state that I know the Regulations of the competition and I agree to comply with them. I declare that I am capable of taking part in the competition and that I am starting in the competition at my own responsibility.


WYBIERZ GODZINĘ STARTU/CHOOSE THE START HOUR:

 Fotolia 10 00 XS

ZGŁOSZENIA NA GODZINĘ 10:00
zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
Mężczyźni/Men  146  106
200Fotolia 47256976 XS

ZGŁOSZENIA NA GODZINĘ 11:00 zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
Mężczyźni/Men  198  174
200


Fotolia 11.30 XS

ZGŁOSZENIA NA GODZINĘ 11:30 zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
VIP, dziennikarze
VIP, journalists
 20  20
100


Fotolia 47122319 XS

ZGŁOSZENIA NA GODZINĘ 12:00
zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
Drużyny/Teams
 15  11
50


12.30 1

ZGŁOSZENIA NA GODZINĘ 12:30 zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
Kobiety/Women  110  77
200


13.15

ZGŁOSZENIA NA GODZINĘ 13:15 zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
Mężczyźni/Men  171  147
200Biegi towarzyszące:

Fotolia 10 05

Bobas Katorżnik rocznik 2018 - 2024 zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
   31  31
30


Fotolia 10.15 XSFotolia 10 25

Mikro Katorżnik rocznik 2015 - 2017 zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
   54  47
60


Fotolia 10 35Fotolia 10 45 

Mini Katorżnik rocznik 2011 - 2014 zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
   43  38
70


10.55

Mały Katorżnik rocznik 2006 - 2010 zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
   40  30
60


10.55

Bieg Babci i Dziadka 1959 i starsi zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
   7  7
20

Facebook