maratonypolskiewikoss fotodyplom logozmianyzmianyASTRUM nowe logo

katorżnik2023

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z twoim podpisem pod poniższą treścią:
Informuję, że znam Regulamin Biegu Katorżnika i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji biegu. Przyjmuję do wiadomości, że udział w Biegu Katorżnika wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Mit, meiner Unterschrift erkenne ich die Teilnahmebedingungen des Laufes an und verpflichte mich die zu beachten. 
I state that I know the Regulations of the competition and I agree to comply with them. I declare that I am capable of taking part in the competition and that I am starting in the competition at my own responsibility.


WYBIERZ GODZINĘ STARTU/CHOOSE THE START HOUR:

 Fotolia 10 00 XS

ZGŁOSZENIA NA GODZINĘ 10:00
zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
Drużyny/Teams  26  26
50Fotolia 47256976 XS

ZGŁOSZENIA NA GODZINĘ 11:00 zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
Mężczyźni/Men  195  195
190


Fotolia 11.30 XS

ZGŁOSZENIA NA GODZINĘ 11:30 zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
VIP, dziennikarze
VIP, journalists
 31  31
100


Fotolia 47122319 XS

ZGŁOSZENIA NA GODZINĘ 12:00
zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
Kobiety/Women  99  99
190


Fotolia 47122341 XS

ZGŁOSZENIA NA GODZINĘ 13:00 zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
Mężczyźni/Men  193  192
190


Fotolia 13.50

ZGŁOSZENIA NA GODZINĘ 13:50 zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
Mężczyźni/Men  101  101
190Biegi towarzyszące:

Fotolia 10 05

Bobas Katorżnik rocznik 2017 - 2023 zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
   42  41
30


Fotolia 10.15 XSFotolia 10 25

Mikro Katorżnik rocznik 2014 - 2016 zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
   48  48
50


Fotolia 10 35Fotolia 10 45 

Mini Katorżnik rocznik 2010 - 2013 zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
   68  68
70


10.55

Mały Katorżnik rocznik 2005 - 2009
zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
   49  49
70


10.55

Bieg Babci i Dziadka 1958 i starsi zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
   11  11
20

Facebook