maratonypolskiewikoss fotodyplom logozmianyzmianyASTRUM nowe logo

bieg katorżnika 2020


Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z twoim podpisem pod poniższą treścią:
Informuję, że znam Regulamin Biegu Katorżnika i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji biegu. Przyjmuję do wiadomości, że udział w Biegu Katorżnika wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Mit, meiner Unterschrift erkenne ich die Teilnahmebedingungen des Laufes an und verpflichte mich die zu beachten. 
I state that I know the Regulations of the competition and I agree to comply with them. I declare that I am capable of taking part in the competition and that I am starting in the competition at my own responsibility.


WYBIERZ GODZINĘ STARTU/CHOOSE THE START HOUR:

     


   Fotolia 10 00 XS

ZGŁOSZENIA NA GODZINĘ 10:00 zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
Drużyny/Teams  18  18
50


 
    Fotolia 47256976 XS
  
ZGŁOSZENIA NA GODZINĘ 11:00 zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
Mężczyźni/Men  200  200
195


  Fotolia 11.30 XS

ZGŁOSZENIA NA GODZINĘ 11:30 zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
VIP, dziennikarze
VIP, journalists
 47  47
100


  Fotolia 47122319 XS

ZGŁOSZENIA NA GODZINĘ 12:00 zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
Kobiety/Women  186  182
195


  Fotolia 47122341 XS

ZGŁOSZENIA NA GODZINĘ 13:00 zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
Mężczyźni/Men  196  196
195


  Fotolia 13.50

ZGŁOSZENIA NA GODZINĘ 13:50 zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
Mężczyźni/Men  192  192
195


  Fotolia 14.3

ZGŁOSZENIA NA GODZINĘ 14:30 zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
Mężczyźni/Men  155  154
190


Biegi towarzyszące:

Fotolia 9.50

Bobas Katorżnik rocznik 2015 - 2020 zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
   36  36
30


Fotolia 10 05  Fotolia 10.15 XS

Mikro Katorżnik rocznik 2012 - 2014 zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
 52  52
50


Fotolia 10 25  Fotolia 10 35

Mini Katorżnik rocznik 2008 - 2011 zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
 78  78
70


Fotolia 10 45

Mały Katorżnik rocznik 2003 - 2007 zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
   71  71
70


Fotolia 10 45

Bieg Babci i Dziadka 1955 i starsi zawodnicy zgłoszeni
competitors entered
zawodnicy opłaceni  
paid competitors
limit zawodników 
competitors limit
   14  13
20


Facebook